ANADİLİ HAKTIR, NİHAT ÇAY YALNIZ DEĞİLDİR

Sanatsal çalışmaları ile tanınan ve dergimizin de yazarlarından olan Nihat Çay ile ilgili aldığımız soruşturma haberi dolayısıyla üzüntümüzü ve Nihat Çay’a desteğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Anadili insanın en temel haklarının başında yer alır ve anne sütü gibi de helaldir. İnsan, hayatı bir anlamda dil ile inşa etmektedir, dilsiz bırakılmak sivil ölüme itilmek demektir. Ama maalesef yaşadığımız coğrafyada hâlen resmi dil dışındaki anadiller büyük bir problem olarak görülebilmektedir. Ve maalesef insanlar özgürce anadili ile yaşamamaktadır.

Bugün Türkiye olarak adlandırılan coğrafyanın kadim halklarından biri olan Araplar da anadili baskısından nasibini ziyadesiyle almaktadır. Çay’ın karşılaştığı baskı da bu genel politikanın bir yansımasıdır ve sadece Nihat Çay’ın da sorunu değildir, hepimizi ilgilendirmektedir. Anadili öğretimine yönelik bir saldırı olarak algıladığımız bu girişimi kınıyor ve Çay ile dayanışma içinde olduğumuzu duyurmak istiyoruz.

Ayrıca çeşitli adlar altındaki ihbar mekanizmalarıyla eğitim-öğretim mensuplarının baskı altına alınmasının da demokrasi prensibiyle de bağdaşamayacağını özellikle vurgulamak gerekiyor!

EHLEN DERGİSİ
11 Mart 2024